Anesteziologie a neodkladná péče
 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
2. lékařská fakulta UK
email: kar@lfmotol.cuni.cz
 
Studijní materiály určené pro studium předmětu Anesteziologie a intenzivní medicína a předmětu První pomoc na 2. LF UK
 

 1. Neodkladná resuscitace
   
  Jako základní zdroj pro studium doporučujeme aktuální originální guidelines z roku 2015, která jsou volně přístupná na webu:
   
  http://www.resuscitationjournal.com/issue/S0300-9572%2815%29X0008-6
  https://cprguidelines.eu
   
   
 2. Anesteziologie
   
  Pro studium anesteziologické části předmětu AIM je zde k dispozici kompletní učební text. Tento text je základní zdroj pro studium tohoto předmětu, resp. jeho části.
   
  Ke stažení zde.
   
   
   
 3. Základy intenzivní medicíny
   
  Pro studium intenzivní medicíny v předmětu AIM je zde k dispozici kompletní učební text. Tento text je základní zdroj pro studium tohoto předmětu, resp. jeho části.
   
  Ke stažení zde.
   
   
   
 4. Presentace k některým jednotlivým kapitolám
   
  Sepse
   
   
 5. Otázky ke zkoušce z AIM
   
  Otázky 5. ročník
   
   
 6. Jiné
   
  Volitelný předmět Simulace kritických stavů v medicíně. Podrobné info na vlastní webové stránce:
   
  www.simulacemotol.cz
   
   
 7. First Aid
   
  CPR
  Burns and more
  Chest and abdominal injuries
  Dyspnoea
  Injury of hands, legs, bandage, wounds
  Poisoning, chemicals, children, psychiatry
  Shock and bleeding
  Unconsciousness, head trauma
   
   
 8. První pomoc
   
  KPR
  Dušnost a jiné
  Otravy, poleptání, děti, psychiatrie
  Popáleniny, omrzliny a jiné
  Poranění hrudníku, břicha a překotný porod
  Poruchy vědomí, poranění páteře a jiné
  Rány, obvazy, pohybový aparát
  Šok a krvácení
   
   
 9. AIM english
   
  Anaesthesia
  Brain oedema
  Circulation
  CPR
  Nutrition
  Respiratory failure
  Acute renal failure
  Multiple trauma
  Sepsis, coagulation
   
   

Poslední modifikace stránky [20. 3. 2020]