Kolweb 2. lékařské fakulty
 

Pro studenty:

Tělesná výchova – přihlašování
Specializační vzdělávání

 

Pro zaměstnance:

HelpDesk 2. LF – pomoc s výpočetní technikou
Na přihlášení:
   Docházka
   Přehled docházky

 

Online
(přístupy k fakultním aplikacím)

 
 
 
Nové stránky fakulty najdete na adrese www.lf2.cuni.cz.


Univerzita Karlova | FN Motol