Jak je to s Lymeskou borreliózou?

 

Začněte klepnutím zde.

 

Obsah

Jak je to s Lymeskou borreliózou?

Jak je to s Lymeskou borreliózou (Lb )?

Klinické příznaky svědčící pro možnost Lb+

Možnosti diagnózy Lb

Základní údaje o Borrelia burgdorferi sensu lato

Přehled diagnostických možností Lymeské borreliózy

Přehled diagnostických možností Lymeské borreliózy

Kdy hrozí falešná pozitivita při vyšetření ELISA?

Westernblot- další z nepřímých metod pro diagnostiku Lb

Nálezy v m.moku - časné stadium

Nálezy v m.moku -pozdní stadium

Orientační cena jednotlivých dg.metod - počátek r.1999

Jak je to s vakcinací?? Je leda tak dobrá pro kočku či pro psa?

Omezené. Možnosti prevence Lb.

Autor: Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.