[ Vítejte ] [ Učitelé a zaměstnanci ] [ Výuka ] [ Výzkum ]


Výzkum


 

Doc. RNDr. Jana Novotná, CSc.

Podílí se na výzkumných projektech studujících plicní cévní řečiště u chronické hypoxie. Zabývá se biochemickými změnami kolagenu a kolagenolytických enzymů ve stěnách periferních plicních cév, ke kterým dochází v souvislosti s rekonstrukcí plicních cév po chronickém poškození.
 
→ publikace
 


 

Prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc. † 2010

Studuje biochemickou remodelaci srdečního svalu za různých patofysiologických situací (hypoxie, hypertrofie); zvláštní pozornost je věnována bílkovinnému a lipidovému složení myokardu u dětí s vrozenými vadami a dospělých s kardiovaskulárními chorobami.
 
→ publikace
 


 

Mgr. Mirka Rovenská, Ph.D.

Zabývá se nyní vztahem mezi redox systémy a produkcí volných radikálů.
 
→ publikace
 


 

MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D.

Studuje úlohu volných radikálů v patogenezi různých chorob. Zejména se zabývá problematikou oxidačního poškození u Alzheimerovy choroby a možnostmi sledování oxidačního poškození erytrocytů.
 
→ publikace
 


 

Mgr. Martina Srbová, Ph.D.

V současnosti na mateřské dovolené.
(Věnuje se studiu lipidového metabolismu za využití plynové chromatografie. Rovněž se podílí na studiu mechanismů radikálových reakcí.)
 
→ publikace
 


 

RNDr. Richard Vytášek, Ph.D.

Zabývá se přípravou monoklonálních protilátek a vývojem imunologických testů na nich založených. V poslední době vyvinul monoklonální protilátky proti nitrotyrosinu, s jejichž pomocí se studuje úloha reaktivních sloučenin dusíku za různých patofyziologických stavů.
 
→ publikace
 

Prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.

Věnuje se problematice biochemie volných radikálů, zejména vzniku tzv. lipofuscinoidních pigmentů. Také studuje mechanismy produkce reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku fagocyty a zajímá se o mechanismy stárnutí na molekulární úrovni.
 
→ publikace