Zpět na začátek

Úvod
Izolace a purifikace nukleových kyselin
RFLP (délkový polymorfismus restrikčních fragmentů)
Hybridizační metody
Reverzní transkripce
Amplifikační metody
Elektroforetické metody
Metody detekce
Sekvenování nukleových kyselin
PTT test (protein truncation test)
Nové metody
Použitá a doporučená literatura
Slovníky
O autorech
Prezentace
Závěrečný test znalostí