Bprez.gif (5243 bytes)

Molekulární analýza kongenitální adrenální hyperlazie

Využití analýzy nukleových kyselin k diagnostice metabolických poruch