Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol (ulchkb.jpg (31568 bytes)

Adresa: V Úvalu 84, 150 06  Praha 5
 
Přednosta: prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Školský zástupce přednosty: doc. RNDr. Jana Novotná, CSc.
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
 

Kontakty:
Tel.: 224 435 300
Fax: 224 435 320
E-mail:
Sekretariát:
Ivana Vyšatová
Tel.: 224 435 302

Obsah

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol